PH-AYARLAYICILAR

HERSİL POOLEX-200

TOZ pH (-) DÜŞÜRÜCÜ

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini düşürmek için toz ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı ile %10’luk çözelti hazırlanarak havuz suyuna ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için; pH değerini 0,1 birim düşürebilmek için: 750-1000 gr

HERSİL POOLEX-210

SIVI pH (-) DÜŞÜRÜCÜ

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini düşürmek için sıvı ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı denge tankından veya havuzun farklı noktalarından serpilerek ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için; pH değerini 0,1 birim düşürebilmek için: 750-1000 gr

HERSİL POOLEX-250

SIVI pH (-) DÜŞÜRÜCÜ LQ

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini düşürmek için hidroklorik asit esaslı sıvı ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı denge tankından veya havuzun farklı noktalarından serpilerek ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için; pH değerini 0,1 birim düşürebilmek için: 750-1000 gr

HERSİL POOLEX-220

TOZ pH (+) YÜKSELTİCİ

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini yükseltmek için toz ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı ile %10’luk çözelti hazırlanarak havuz suyuna ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için; pH değerini 0,1 birim yükseltmek için: 750-1000 gr

HERSİL POOLEX-230

SIVI pH (+) YÜKSELTİCİ

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini yükseltmek için sıvı ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı denge tankından veya havuzun farklı noktalarından serpilerek ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için; pH değerini 0,1 birim yükseltmek için: 750-1000 gr

HERSİL POOLEX-240

TOZ ALKALİNİTE DÜZENLEYİCİ

Kullanım Amacı: Havuz suyu alkalinitesini düzenlemek için kullanılan bir üründür.pH alkaliniteye bağlıdır.Bu nedenle alkalinite, suyun pH değerinin değişmesine karşı direnç olarak da tanımlanabilir.Düşük alkaliniteyi yükseltmek için suya alkali bileşikler verilir. HERSİL-POOLEX 240 alkalinite düzenleyici, pH değerini fazla artırmadan alkaliniteyi arttırır.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı denge tankından veya havuzun farklı noktalarından serpilerek ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için; 4 günde bir: 2000-2500 gr

Alkaliniteyi 10 ppm artırmak için: 1800-2000 gr

Şirketimizde yer alan ürün açıklamaları ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. İşletme koşulları ve uygulama metodları kontrolümüz dışında olduklarında herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez. Her türlü ÜRÜN VE UYGULAMA düzeltme için HERSİL Teknik Servisi'ni arayabilirsiniz. 0507 768 60 13 info@hersilkimya.com veye www.hersilkimya.com adresindeki iletişim formülü doldurarak mesajınızı iletebilirsiniz Hayırlı işler sahibi olabilir.